M
Kontxa Elorza

Concepción Elorza Ibáñez de Gauna

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko ikertzailea. Jarduera artistikoaren irudimenak sortzeko eta aurrea hartzeko duen gaitasunean interesatuta dago. Jarduera artistiko horretan, nahitaez parte hartzen dute teoria eta praktika feministek planteatutako erronkek, gorputzaren ontologia berri bat lortze aldera. Ildo horri jarraiki, nire ikerketak artearen egungo beharrari buruzko hausnarketa du ardatz, bai eta inplikatutako parte-hartzaile bakoitzaren aldaketa-aukera eraginkorrei buruzkoa ere, eta, hemen, ingurunea, artista eta haiek guztiek osatzen duten eta, aldi berean, osatzen duten korapiloa hartzen dut kontuan. Puntu horretan, artea hartzen da ezagutzarako gailu gisa. Alde horretatik, parametro horietatik bertatik garatu dut nire praktika artistikoa, hainbat esparrutako narratibetatik sortzen diren errealitatearen ideiaren eraikuntzak zalantzan jarriz eta tentsionatuz. Hala ere, azken urteotan, ikerketa akademikoak, hainbat eragilerekin hitz eginda, gero eta denbora gehiago kendu dio arte-ikerketari, praktika pertsonaletik soilik, eta hainbat tresna kolektibo sortzera eraman nau. Gaur egun, izan ere, praktika artistikoaren espezifikotasuna, jarduera profesional gisa, eta arlo artistikoaren askotariko aukerak aztertzea eta ikusaraztea, baliozkotze-sistema hegemonikoetatik kanpo, nire egitekoaren muina dira neurri handi batean.